SCHWEIZISKE RAIL HOT SPOTS

English Dansk (valgt)

Hjem > Tog > Svejts > Schweiziske Rail Hot Spots
Med betegnelsen "rail hot spot" mener jeg et sted, et hot spot, med megen jernbanetrafik. Dette kan være f.eks. fordi 2 linier mødes. På denne side vil jeg beskrive nogle af de schweiziske rail hot spots, jeg har besøgt.

Generelt:

Svejts er det vigtigste transitland for gods med jernbane over Alperne. Der er to ruter; en via Gotthard-tunnellen (SBB), og en via BLS's linie via Lötschberg og Simplon-tunnellerne. Mængden af gods transporteret over Gotthard-ruten var i 2012 13,9 mio. nettotons, mens mængden via BLS var lidt mindre med 9,8 mio. netto-tons. Til sammenligning var mængden via Brenner i Østrig 11,2 mio. netto-tons og Mont Cenis i Frankrig 3,4 mio. netto-tons. (kilde: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/11/05/blank/04.html).

Et knudepunkt for trafikken over Alperne er Basel. Nordfra er der trafikken til og fra Nordeuropa (især Tyskland, Holland og Belgien), og vestfra er der trafikken til og fra Frankrig.

Køreplaner:

Der er god info at finde på websitet www.fahrplanfelder.ch, hvor der både findes traditionelle køreplaner for passagertog og også grafiske køreplaner (under Archiv/Archives/Archivio), som også omfatter godstog - på den måde er det ofte muligt at finde ud af, hvilke tog man har set/fotograferet - om end det især for godstogenes vedkommende kan kræve en del søgen på internettet, da godstog (ligesom passagertog) kan være forsinkede, men også være foran køreplanen - eller måske slet ikke køre den pågældende dag. Konkret søger jeg på nettet (Google, Bing eller tilsvarende) efter et tognummer, og sammenligner så f.eks. de billeder, jeg finder, med de billeder, jeg selv har - er det samme type vogne, og f.eks. containere fra de samme firmaer?

Basel-området:

Introduktion:

Basel ligger i trekantområdet, hvor Schweiz, Tyskland og Frankrig mødes, og området er et knudepunkt for jernbanetrafik, især gods. Basel Muttenz, lidt øst for Basel, er en af Europas største godsbanegårde. En del af togene bliver omrangeret her, men mange stopper kun kort for skift af lokomotiver og/eller personale.

Jernbanelinier:

I Basel mødes 4 vigtige jernbanelinier: 1) fra Frankrig (Mulhouse og Strasbourg), 2) Tyskland (nord-syd hovedlinien langs Rhinen), 3) Zürich og 4) Bern. Dette betyder også, at 3 forskellige kørestrømssystemer mødes - selv om både Schweiz og Tyskland kører på 15 kV AC, er der forskel i udformning af kørestrømsanlæggene, tyske (og østrigske) kørestrømsanlæg er udformet til 1950 mm strømaftagere, mens schweiziske kørestrømsanlæg er udformet til 1450 mm strømaftagere.

Jernbanelinien fra Frankrig (Mulhouse og Strasbourg): Fra nordvest kommer jernbanelinien fra Mulhouse og Strasbourg, den ender i Basel SNCF (eller Bâle SNCF, som den kaldes i Frankrig). Basel SNCF ligger sammen med Basel SBB, men er elektrificet med "fransk" 25 kV AC kørestrøm.

Passagertog består for de lokale togs vedkommende af schweiziske togsæt, der kan operere under både fransk og schweizisk kørestrøm, mens fjerntog fremføres af SNCF-lokomotiver, der kun kan operere under fransk kørestrøm. Franske TGV-tog kan dog operere under både fransk og schweizisk kørestrøm, og kører blandt andet til Zürich via Basel.

Godstog fremføres via Basel SBB til godsbanegården Basel Muttenz, hvor der normalt skiftes trækkræft. På den "franske" side af Basel Muttenz anvendes normalt SNCF serie BB (4)37000 eller Euro Cargo Rail E 186.

Jernbanelinien fra Tyskland (nord-syd hovedlinien langs Rhinen): I Tyskland, langs Rhinen, løber Rheintalbahn fra Mannheim og ned til Basel Bad - Basel Bad er beliggende i Schweiz, men er udført med "tysk" kørestrømsanlæg. Fra Basel Bad fortsætter Basler Verbindungsbahn og giver forbindelse mod hovedstationen Basel SBB og Frankrig samt Muttenz godsbanegård og linierne mod Bern og Zürich.

Den tyske nord-syd hovedlinie er en hovedforbindelse for især container- og intermodale godstog mellem nord (Holland, Belgien, Ruhr-området) og syd (industribyer i det nordlige Italien). Videre sydpå fra Basel fortsætter godstogene enten via Gotthardbanen eller via BLS (Bern - Lötschberg - Simplon).

Jernbanelinierne fra Zürich og Bern: Fra Basel SBB går 2 hovedlinier mod øst - disse linier er Bözberg-linien mod Zürich / Gotthard / Italien og Hauenstein-linien mod Olten / Zürich / Bern / Lötschberg / Italien. Linierne passerer undervejs Basel Muttenz godsbanegård. Efter at have passeret Muttenz går de to linier side om side gennem Pratteln station, hvor de deler sig. Visse tog på Hauenstein-linien anvender Adlertunnellen, og passerer således ikke gennem Pratteln.

De fleste passagertog på begge linier, bortset fra S-bane-tog, er lokomotivtrukne, med SBB Re 4/4 II eller SBB Re 460 som trækkræft. En del af de lokomotivtrukne passagertog er med styrevogn, hvor den normale oprangering er med lokomotivet i østenden og styrevognen i vestenden. Ud over de lokomotivtrukne tog kan ind i mellem også ses franske TGV og tyske ICE-tog på linierne.

De fleste godstog på Bözberg-linien fortsætter via Gotthard-linien til Italien, som er en af de vigtigste nord-syd-forbindelser gennem Alperne, og derfor med en tæt trafik af godstog. De fleste godstog bliver fremført af SBB-lokomotiver, som oftest af Re 10/10 (Re 4/4 II + Re 6/6), men nogle bliver fremført af enten 482 eller Ae 6/6 - 482 vil typisk være på gennemgående tog fra Tyskland, hvor der ikke skiftes trækkraft i Muttenz (til gengæld skiftes der så normalt i Erstfeld), og Ae 6/6 anvendes på godstog til det nordøstlige Schweiz (Zürich, Buchs...).

Godstogene på Hauenstein-linien via Bern - Lötschberg - Simplon er også i meget høj grad transittrafik til og fra Italien. Disse godstog fremføres normalt af BLS lokomotiver af typerne Re 425, Re 465, Re 485 og Re 486. Nogle af disse godstog er RoLa (Rollende Landstrasse), der er et biltog for lastbiler, disse tog kører mellem Novara i Italien og Freiburg i Tyskland. Herudover ses også en del SBB-godstog, dette er primært godstog, der opererer indenfor Schweiz' grænser.

Specifikke lokationer:

Muttenz:

Muttenz godsbanegården kan man i sagens natur ikke komme ind på, men der er en stibro ved vestenden af Muttenz. Den kan være lidt svær at finde, men lokationen kan ses her på Google Maps. Fra sporvognsstoppestedet Freidorf er der ca. 10 minutters gang. Fra denne stibro kan man mod øst se ankomstsporene for gennemgående tog fra Gotthard og Lötschberg. Mod vest kan man se dels sporene til og fra Tyskland, dels sporene til og fra Frankrig. Endvidere går der et godsspor nordpå til havnen i Basel, her kommer også jævnligt godstog. I den sydlige ende af broen kan man endvidere se persontogene suse forbi (men fotomulighederne for disse er ikke de bedste). Generelt skal man være vågen, da togene kan komme fra mange retninger - efter lidt tid lærer man dog at kunne se togene på lidt længere afstand, især togene vestfra.

Godstogene gør som regel et kort ophold på godsbanegården Muttenz, hvor der i de fleste tilfælde bliver skiftet trækkraft.

SBB Cargo anvender typisk Re 10/10 (Re 4/4 II + Re 6/6) på tog over Gotthard (visse tog skifter dog til/fra SBB Cargo 482 i Erstfeld), SBB Cargo tog via Bern anvender både Re 10/10, men også Re 6/6 eller Re 4/4 II. BLS anvender både Re 4/4, Re 465, Re 485 og Re 486 på godstog via Bern - Lötschberg - Simplon (BLS ses kun sjældent på linien over Gotthard). Herudover opererer DB Schenker, TXL, ERS og andre også i Schweiz, DB Schenker anvender BR 185, udstyret til kørsel i Schweiz, mens TXL og ERS som regel anvender Siemens ES 64 F4.

På vestsiden for Muttenz anvendes en blandet skare af trækkraft. På en del godstog til/fra Tyskland anvendes forskellige DB Schenker lokomotiver, bl.a. BR 145, BR 151 og BR 185. Andre tog anvender SBB Cargo 482 og ind imellem også SBB Cargo 421, og tilsvarende anvender BLS 485 på især Hupac-tog og Rollende Landstrasse Freiburg - Novara. Herudover kan ses moderne flerstrømslokomotiver fra ERS, Crossrail og TXL.

Tog til og fra Frankrig anvender som oftest SNCF Prima 37000 lokomotiver, men EMD type 66 diesellokomotiver ses også.

Pratteln:

Lige vest for Muttenz ligger Pratteln. Pratteln er passagermæssigt en relativt lille station, men har alligevel 4 hovedspor igennem. De to sydlige hovedspor (spor 1 og 2) er banen mod Olten - Bern og Lötschberg-tunnellen, de to nordlige hovedspor (spor 4 og 5) er banen mod Zürich (via Bözberg) og Gotthard. Pratteln er et godt sted at railfanne, især med hensyn til antallet af tog - det kommer RIGTIG mange tog gennem Pratteln. Det er dog ikke et sted med imponerende baggrunde, som Schweiz ellers er kendt for.

Passagertog (status efterår 2012): Pratteln betjenes af S-bahn-linjerne S1 (Basel SBB - Frick/Laufenburg) og S3 (Porrentruy - Delémont - Basel SBB - Olten), materiellet er FLIRT-togsæt. Herudover er der gennemkørende IR-tog både mod Olten og mod Zürich, en del af dem som vendetog, som trækkraft ses Re 4/4 II og Re 460. Ind i mellem kan også ses ICN-togsæt, samt franske TGV- og tyske ICE-togsæt, men dette er nok mere undtagelsen.

Godstog (status efterår 2012): Da Basel er et knudepunkt for gods, kommer der mange godstog gennem Pratteln, i de travle perioder kommer der ca. 10-12 godstog sammenlagt i timen på Bözberg- og Hauenstein-linierne (!).

Godstog via Gotthard-linjen til og fra Italien går via Arth-Goldau, Rotkreuz og Bözberg-linien. Hovedparten af disse er trukket af SBB Cargo Re 10/10, endvidere ses også DB Schenker, BLS og TXL. Selvom Ae 6/6-lokomotiverne efterhånden står foran udrangering, ses de temmelig ofte med godstog, der ikke skal over Gotthard, men i stedet skal til nordøstlige Schweiz, det er især auto-tog og tankvognstog.

Godstog på Hauenstein-linien er primært BLS og SBB Cargo, men der ses også bl.a. Crossrail. BLS anvender lokomotiver af type 425, 465, 485 og 486, mens SBB Cargo anvender Re 4/4 II og Re 6/6. Udover den almindelige blanding af forskellige typer godstog kører der også "Rollende Landstrasse" mellem Novara i Italien og Freiburg i Tyskland, disse tog fremføres af BLS.

Foruden ovennævnte er der også en del lokale godstog på begge linjer, trukket af SBB Cargo Am 843, ligesom der også er noget rangeraktivitet i selve Pratteln morgen og aften.

SBB Cargo 482 006

SBB Cargo 482 006 med et containertog i Pratteln (283 kb, åbner i nyt vindue).

Gotthard-linien (Immensee - Gotthard-tunnellen):

Introduktion:

Gotthard-linien er en af de to vigtige transitkorridorer for jernbanetrafik gennem de svejtsiske alper, den anden korridor er BLS-linien (Bern - Lötschberg - Simplon).

Gotthard-linien starter i Immensee og går til Chiasso, grænsen til Italien. Fra Erstfeld (ca. km 42 starter stigningen op til Gotthard-tunnellen i Göschenen (ca. km 71) og tilsvarende på sydsiden går stigningen fra Airolo (sydsiden af Gotthard-tunnellen, ca. km 87) til omkring Biasca, ca. km 132). Gotthard-tunnellen er ca. 15 km lang (der er også en biltunnel, der er lidt længere), og blev åbnet i 1881. Den løber under Gotthard-massivet.

Ruten for godstog til og fra Gotthard er via Rotkreuz og Arth Goldau til Erstfeld. I Erstfeld stopper de fleste godstog for skift af personale og ofte også lokomotiver. Lige syd for Erstfeld starter nordrampen op mod Gotthard-tunnellen. Strækningen her er meget kurverig, og ved Wassen krydser banen frem og tilbage for at vinde højde - faktisk passerer toget undervejs den kendte kirke i Wassen 3 gange. Lidt efter er det Göschenen, og her starter Gotthard-tunnellen.


Opdateret 25.12.2014 / copyright Finn Møller
Valid CSS! HTML 5