SNCF BB 63143

SNCF BB 63143 diesellok rangerer vognstamme ud af banegården i Lille omkring 1985.

<== Tilbage til franske tog