MAV Start 431 008

MAV Start 431 008 ankommer til Szolnok med IC 617 HAJDU (Nyíregyháza - Budapest-Nyugati), afgang Szolnok 11:22, 23.03.2018.

<== Tilbage til ungarske tog