MAV Start 431 132

MAV Start 431 132 arrives in Szolnok with S 6297 (Záhony - Budapest-Nyugati), departure Szolnok 12:15, on March 23, 2018.

<== Back to Hungarian trains