MAV Start 480 009

MAV Start 480 009 i Budapest Keleti pu klar til afgang med EC 147 HORTOBÁGY (Wien Hbf - Zahony - (Kiev)), afgang Budapest Keleti pu kl. 19:40, 23.03.2018.

<== Tilbage til ungarske tog