CFL 2222

CFL 2222 i Gare de Luxembourg, 05.08.2014.

<== Tilbage til luxembourgske tog