CFL 3010

CFL 3010 i Gare de Luxembourg, 05.08.2014.

<== Tilbage til luxembourgske tog