DB Schenker Rail Danmark EG 3107 med Venice Simplon-Orient-Express

DB Schenker Rail Danmark EG 3107 i Kastrup, Danmark, parat til afgang med Venice Simplon-Orient-Express, tognummer GM 21328, til Stockholm, 10.04.2013.

<== Tilbage til Venice Simplon-Orient-Express