STK Polska T448p-122

STK Polska T448p-122 bag DB Schenker Rail Polska 181 036 (ex-PCC Rail) med et tankvognstog med dieselolie (UN 1202) i Tarnowskie Góry, 01.04.2014 kl. 14:35.

<== Tilbage til polske tog