Ka De We

Ka De We - Kaufhaus Des Westens, november 2007.

<== Tilbage til Berlin