TOG

English Dansk (valgt)

Hjem > Tog

Belgien

Belgien (264 billeder) HTML 5
Danmark

Danmark (482 billeder)
Estland

Estland (3 billeder) HTML 5
Finland

Finland (1 billede) HTML 5
Frankrig

Frankrig (200 billeder + 2 videoer)
Grækenland

Grækenland (10 billeder)
Irland

Irland (2 billeder)
Italien

Italien (79 billeder / 2 videoer)
Kroatien

Kroatien (1 billede) HTML 5
Letland

Letland (16 billeder) HTML 5
Luxembourg

Luxembourg (11 billeder) HTML 5
Nederland

Nederland (140 billeder) HTML 5
Norge

Norge (57 billeder)
Polen

Polen (420 billeder) HTML 5
Portugal

Portugal (13 billeder)
Rumænien

Rumænien (3 billeder) HTML 5
Slovakiet

Slovakiet (125 billeder) HTML 5
Slovenien

Slovenien (13 billeder) HTML 5
Spanien

Spanien (28 billeder)
Storbritanien

Storbritannien (163 billeder)
Schweiz

Schweiz (455 billeder)
Sverige

Sverige (220 billeder) HTML 5
Tjekkiet

Tjekkiet (260 billeder) HTML 5
Tyskland

Tyskland (880 billeder / 6 videoer)
Ungarn

Ungarn (89 billeder) HTML 5
USA

USA (~ 1300 billeder)
Østrig

Østrig (128 billeder + 1 video)
Togvideoer

Togvideoer (30)
Venice-Simplon-Orient-Express

Venice-Simplon-Orient-Express (21 billeder)
Moderne europæiske lokomotiver

Moderne europæiske lokomotiver - en guide
Kunsten at fotografere tog - en guide

Kunsten at fotografere tog - en guide
Mine railfanning ture

Mine railfanning ture
Dette er mine tog-sider - her finder du et stort udvalg af mine billeder af tog. Passionen for tog har altid ligget og "luret", og da jeg var ca. 18-20 år, kom den i udbrud, og har holdt sig siden.

På 4 interrail-ture i Europa i slutningen af 1980'erne fik jeg taget en del billeder af tog, som op gennem 1990'erne langsomt blev udvidet. Da "rejsehorisonten" blev udvidet med USA i 1999, og da det med overgang til digitalkameraer få år senere blev billigere og nemmere at tage billeder, har jeg i de senere år taget ganske mange billeder at tog i Europa og USA, og jeg forsøger at få "sneget" noget "railfanning" ind i de fleste af mine ferier.

Amerikanske jernbaner fascinerer mig, fordi togene er så store og lange, og fordi de mange steder går gennem en formidabel natur.

Til gengæld er der en trend til, at de amerikanske jernbaner bliver mere "homogene" og uden den store variation. Tidligere var der mange jernbaneselskaber i USA, men i 1990'erne skete der mange sammenlægninger, og med denne forsvandt også en mangfoldighed af jernbaneselskaber og farverige bemalinger. Tilbage er 6-7 store jernbaneselskaber med en relativ ens og ny lokomotivpark.

I Europa har billedet været et lidt andet, men der har også været lighedspunkter. Traditionelt har hvert land i Europa haft sit eget jernbaneselskab, der ejede både skinner og rullende materiel. I de fleste lande er der nu åbnet op for, at andre operatører også kan køre tog, specielt på godsområdet. Dette betyder, at man i f.eks. Tyskland kan opleve et væld af forskellige jernbaneselskaber og et næsten lige så stort væld af forskellige bemalinger. Mange selskaber har specialiseret sig i f.eks. transport at containere for et bestemt containerfirma eller på en bestemt strækning. Til gengæld har der også været den samme trend som i USA, nemlig at lokomotiver m.m. bliver standardprodukter i stedet for som tidligere, hvor hvert land havde sine helt unikke lokomotiver og togsæt. På lokomotivområdet har Siemens, Bombardier, EMD og Alstom en meget stor markedsandel, og i praksis er det i høj grad næsten identiske produkter, der kører på skinnerne, selv om de har forskellige betegnelser i de forskellige lande og hos de forskellige operatører.

For god ordens skyld skal jeg sige, at jeg ikke repræsenterer jernbanevirksomheder hverken i Danmark eller andre steder. Billederne er lagt på nettet for at dele min interesse med ligesindede.

Note: Europæiske "open access" operatører er placeret under det land, hvor de har hovedsæde, f.eks. er Lokomotion placeret under Tyskland, Crossrail Schweiz og så videre.

Udvalgte links:
  • The European Railway Server: Masser af billeder og andet godt stof om europæiske jernbaner.
  • RAILCOLOR.NET: Side med masser af information om moderne lokomotiver fra Siemens, Bombardier, Alstom, Skoda og Vossloh.
  • Jernbanenet: Dansk side med masser af links til steder med dansk jernbanestof.
  • Railpictures.net: En af de største databaser med billeder af amerikanske tog.