SKM Warszawa 35WE-006

SKM Warszawa 35WE-006 in Warszawa Praga as S9 (train SKW 69224, Legionowo Piaski - Warszawa Zachodnia peron 8) on March 16, 2013, 10:07.

<== Back to Polish trains