Skånetrafiken X61 006

Skånetrafiken "Påga-tåg" X61 006 passes Malmö G at Sjölundaviadukten on April 17, 2014, 15:03.

<== Back to swedish trains