Skånetrafiken X61 007

Skånetrafiken "Påga-tåg" X61 007 passes Malmö G at Sjölundaviadukten on June 5, 2012, 13:06.

<== Back to swedish trains