Skånetrafiken X61 016

Skånetrafiken "Påga-tåg" X61 016 passes Malmö G at Sjölundaviadukten on June 5, 2012, 13:11.

<== Back to swedish trains