Skånetrafiken X61 019

Skånetrafiken "Påga-tåg" X61 019 passes Malmö G at Sjölundaviadukten on July 20, 2012, 14:21.

<== Back to swedish trains