Skånetrafiken X61 036

Skånetrafiken "Påga-tåg" X61 036 passes Malmö G at Sjölundaviadukten on July 20, 2012, 14:34.

<== Back to swedish trains