Skånetrafiken X61 043 + X61 039

Skånetrafiken "Påga-tåg" X61 043 + X61 039 passes Malmö G at Sjölundaviadukten on June 5, 2012, 13:56.

<== Back to swedish trains