TYSKE RAIL HOT SPOTS

English Dansk (valgt)

Hjem >  Tog >  Tyskland >  Tyske Rail Hot Spots
Med betegnelsen "rail hot spot" mener jeg et sted, et hot spot, med megen jernbanetrafik. Dette kan være f.eks. fordi 2 linier mødes. På denne side vil jeg beskrive nogle af de tyske rail hot spots, jeg har besøgt.

Fotografering af tog er mig bekendt lovligt og accepteret i Tyskland, jeg har aldrig haft problemer med politi eller sikkerhedsvagter. Du vil ofte møde andre jernbaneentusiaster.


Berlin:

Introduktion:

Der er mange gode jernbanesteder i Tysklands hovedstad Berlin. Volumenmæssigt er der mange passagertog, mens mængden af godstog er mere moderat, især sammenlignet med f.eks. Hamburg-Harburg, til gengæld er der ganske fotogene lokationer.

Jernbanelinier:

En storby som Berlin har selvfølgelig mange jernbanelinier, og jeg vil ikke her beskrive dem alle. Overordnet set snor en hovedlinie, Berliner Stadtbahn, sig gennem Berlin, fra øst til vest, via de større stationer Berlin Ostbahnhof - Berlin Alexanderplatz - Berlin Friedrichsstrasse - Berlin Hbf - Berlin Zoologisher Garten.

Der er ganske mange gode fotosteder på denne hovedlinie, især fordi den har mange kurver. Af gode steder er blandt andet Berlin Alexanderplatz mod øst, Friedrichstrasse, hvor man med lidt behændighed kan få Fernsehturm med i baggrunden og Savignyplatz, hvor regionaltog og fjerntog ikke stopper, og hvor togene kan fotograferes uden perron.

Herudover er der 2 ringbaner, den inderste, Berliner Ringbahn, bruges primært S-Bahn, den yderste, Berliner Außenring, bruges primært til regionaltog og godstog.

Passagertog (status sommer 2012):

S-Bahn køres med BR 480, 481 og 485. BR 481 er langt den mest udbredte type. Regionaltog er normalt dobbeltdækkertog med et BR 112/114/143-lokomotiv i den ene ende og styrevogn i den anden ende, ind i mellem ses også BR 182. På enkelte strækninger kører andre typer af regionaltog.

Fjerntog er mest ICE-tog, men lokomotivtrukne fjerntog er også almindelige. Af mere specielle tog skal nævnes en togforbindelse til Moskva (og andre russiske byer) - denne er oprangeret af vogne fra det russiske jernbaneselskab, RZD. Det er sjovt og lidt eksotisk med kyrilliske bogstaver og destinationer (ud over Moskva) som Minsk og Omsk. Toget kører fra Berlin om eftermiddagen (ikke alle dage) og et tog fra Rusland ankommer om morgenen. Toget holder på Berlin Zoologisher Garten, Berlin Hbf og Berlin Ost.

Ud over dette tog er der nogle daglige forbindelser til og fra Warzsawa, disse trækkes af PKP lokomotiver til og fra Berlin.

Godstog:

De fleste godstog kører udenom Berlin på Berliner Außenring. Et godt sted på Berliner Außenring er Berlin Schönefeld, der også er nemt tilgængeligt med kollektiv trafik. Antallet varierer, men normalt kan er der 3-4 godstog pr. time. Godstogene er primært en blanding af intermodal, tankvognstog og blandede tog. De fleste tog fremføres af DB Schenker med ganske varierende lokomotivtyper, men også andre operatører ses, ind i mellem også polske PKP Cargo.
Udvalgte billeder fra Berlin:

DB 120 110

DB 120 110 kører gennem Berlin Schönefeld med en togstamme, der skal blive til IC 1921 (278 kb, åbner i nyt vindue).

DB 143 877

DB 143 877 ankommer til Berlin Friedrichstrasse, med Berlins vartegn Fernsehturm i baggrunden (245 kb, åbner i nyt vindue).

DB Schenker 140 013

DB Schenker 140 013 i Berlin Schönefeld med et tankvognstog med benzinprodukter (205 kb, åbner i nyt vindue).


Großkorbetha

Introduktion:

Großkorbetha er en lille by lidt syd for Halle. Großkorbetha er også et kendt rail hot spot, og ud over hovedlinierne er der også en relativt lille, men travl godsbanegård.

Jernbanelinier:

Großkorbetha kan siges at være det sydlige hjørne i en jernbanetrekant, hvor de to andre hjørner er Halle i nord og Leipzig i øst.

Fra Halle i nord går Thüringer Bahn gennem Großkorbetha og videre til Erfurt og Bebra, denne linie har en del nord-sydgående passager- og godstrafik. Fra Leipzig kommer KBS 582, denne har mest regionaltog og øst-vest godstrafik. Det sidste "ben" i trekanten kommer ikke gennem Großkorbetha, det er linien mellem Halle og Leipzig.

Passagertog (status forår 2011):

Großkorbetha betjenes af regionaltog trukket af BR 143, enkelte også af BR 182. Herudover er der en del gennemkørende passagertog, typisk ICE T togsæt eller traditionelle tog trukket af BR 101.

Godstog (forår 2011):

Der kan ses et ganske varieret udvalg af forskellige godstog i Großkorbetha, typisk er der i størrelsesordenen 4 godstog pr. time. Blandede godstog, tankvognstog og kultog er de mest almindelige - container- og intermodal-godstog ses også, men ikke i samme omfang som andre steder i Europa. Kultogene er såkaldte kulpendeltog, der kører mellem Wählitz (mine) og Buna (kraftværk), og fremføres af Mitteldeutschen Eisenbahngesellschafts MaK-lokomotiver.

Lokationer:

Nedenfor har jeg nævnt 3 lokationer i Großkorbetha, men der findes sikkert flere:
  • Selve stationen er en (oplagt) og nem mulighed, udfordringerne er, at nogle af godstogene kører gennem på godssporene, og derfor kun i begrænset omfang kan fotograferes fra selve stationen.
  • Nord for Großkorbetha: lidt over 1 km nord for stationen i Großkorbetha - hvor linierne fra henhholdsvis Leipzig og Halle mødes - findes en bro over sporene. Ulempen er at køreledningerne kan være i vejen for gode fotos.
  • Syd for Großkorbetha: ca. 1 km syd for stationen er der stier langs begge sider af banelinien. Afhængig af solen er her rimelig gode fotomuligheder. Jeg har kun besøgt den østlige, her kommer tog sydpå flot rundt i en kurve, tog nordpå er dog lidt svære at fange på grund af køreledningsmaster.
Udvalgte billeder fra Großkorbetha:

MEG 215

Mitteldeutschen Eisenbahngesellschaft (MEG) 212 (MaK G1206, aka 275 215) med et tomt kulpendeltog Buna - Wählitz i Großkorbetha (234 kb, åbner i nyt vindue).

DB Schenker 185 164

DB Schenker 185 164 med et tankvognstog med brændstof (UN 1202) i Großkorbetha (315 kb, åbner i nyt vindue).

DB ICE T 411 026

DB ICE T 411 026 "Leipzig" kører gennem Großkorbetha (248 kb, åbner i nyt vindue).


Hamburg-området

Introduktion:

Den nordtyske storby Hamburg har en intens jernbanetrafik, især godstrafik. Hamburgs havn er en af de største og travleste i verden, og dette genererer en masse godstrafik, omkring 8% af godsmængden på tyske skinner er kommer fra eller skal til Hamburg. Så hele Hamburg-området er i virkeligheden et stort rail hot spot.

Jernbanelinier:

Den travleste del af Hamburg-området med hensyn til jernbanetrafik er området syd for Elben og ned til den store Maschen godsbanegård. Fra Hamburg Hbf og sydpå løber en mangesporet jernbanestrækning ned til Hamburg-Harburg. Strækningen er en del af både Hamburg - Hannover strækningen, KBS 110 og Hamburg - Bremen - Wanne-Eickel strækningen, KBS 120.

På den 12 km lange strækning fra Hamburg Hbf ned til Hamburg-Harburg støder en del godslinier til, disse linier betjener primært Hamburgs havn. Lidt syd for Hamburg Hbf støder Güterumgehungsbahn til, dette er en godsbane uden om det centrale Hamburg og Hamburg Hbf. Ved Veddel går dels en godsbane mod vest til Hamburg Süd, dels Peutebahn mod øst til havneområdet øst for Veddel. Syd for Wilhelmsburg (lige nord for broen over Hamburg Süderelbe) går en linie fra til Hohe Schaar.

I Hamburg-Harburg støder den travle linie til og fra Cuxhaven til (Niederelbebahn, KBS 121). Niederelbebahn betjener de sydlige dele af Hamburgs havn, inklusiv Walthershof havnen.

Alt dette betyder at stort set al nord-sydgående trafik kommer igennem Hamburg-Harburg, og gør dette til et meget travlt rail hot spot.

Lidt syd for Hamburg-Harburg går linien mod Bremen (KBS 120) fra, indtil Buchholz anvendes denne linie dog primært af passagertog. Passager- og godstog mod Hannover samt godstog mod Bremen fortsætter sydpå, og godstogene går gennem den store Maschen godsbanegård. Syd for Maschen går en godsbane fra mod Bremen, den støder til hovedlinien i Buchholz. Trafik sydpå mod Hannover fortsætter ad KBS 110.

Lige syd for Hamburg Hbf går linier mod Lübeck (og Puttgarden/Danmark) og Berlin fra. Vest for Hamburg Hbf er Hamburg-Altona, Altona og Hbf er forbundet med Hamburg-Altonaer Verbindungsbahn. Fra Altona går linier nordpå til Kiel, Flensburg - Padburg / Danmark og Niebüll.

Passagertog (status sommer 2014):

Selskabet Metronom står for regionaltrafikken sydpå til Bremen, Hannover og Cuxhaven. På linierne til Bremen og Hannover er regionaltogene trukket af serie 146 ellokomotiver, mens regionaltog til Cuxhaven er trukket af serie 246 diesellokomotiver. Regionaltog nordpå, til Lübeck på linien til Berlin (?) er trukket af DB serie 112 og 143 ellokomotiver.

Fjerntog sydpå ud af Hamburg Hbf er enten ICE 1 / ICE 2 eller traditionelle tog, trukket af et serie 101 lokomotiv. Nogle gange ses også serie 110, 120, MRCE ES 64 U2 eller ÖBB 1016.

På Hamburg-Altona kan man udover normal DB-trækkraft se Nord-Ostsee-Bahn class 251 - disse blev oprindelig leveret til Norge, men blev returneret til Siemens da der var for mange problemer med lokomotiverne - nu kører de for Nord-Ostsee-Bahn.

Herudover er der både S-Bahn og U-Bahn, men disse vil ikke blive beskrevet her.

Godstog:

De fleste godstog er trukket af DB Schenker med serie 140, 145, 151, 152, 155, 185, 189 eller 295. Men herudover kan stort set alt tysk trækkraft dukke op foruden udenlandske lokomotiver. SBB Cargo serie 482 og 421 ses ganske ofte, ligesom DB Schenker Scandinavia 185 og DB Schenker Danmark EG. Tjekkiske Metrans er også en (meget) hyppig gæst.

Tyske godsoperatører bruger en varieret blanding af trækkraft, ofte lejet eller tidligere DB-trækkraft. De mest almindelige operatører er EVB, HGK, ITL og OHE med lokomotiver som serie 185, ER20, 232 og Vossloh G2000. Ud over alt dette vil der højst sandsynligt dukke noget mere usædvanligt op.

Den mest dominerende type af godstrafik er containertog. Øvrige typer af godstog er jævnt blandet - der er tankvognstog, biltog, intermodale godstog, godstog med lukkede vogne og kultog med 4-akslede selvtømmende vogne. Som noget lidt specielt kører der også en del malmtog, disse kører mellem Hamburgs Havn og Salzgitter og består af specielle 6-akslede vogne med specialkoblinger. Som trækkraft anvendes 2 x BR 151.

Specifikke lokationer:

Antallet af gode fotolokationer er i virkeligheden relativt lille - mange steder gør køreledningsanlæg, signal m.m. det svært eller umuligt at tage gode billeder. Nedenfor er en beskrivelse af de fotolokationer, jeg har været på:

Wilhelmsburg:
Wilhelmsburg er en S-bahn station mellem Hamburg Hbf og Hamburg-Harburg. Der er et rangerareal her, og 2 broer krydser sporene, en bro ved stationen, og en bro lidt nord for stationen. Fotomulighederne fra broerne er ikke de bedste på grund af køreledningerne, men der kan tages rimelige billeder. Fotografering fra S-Bahn perronen er svært på grund af køreledningsmaster og signaler. Se kort over Wilhelmsburg på Google Maps.

Hamburg Süderelbe:
Jernbanelinien krydser Hamburg Süderelbe på en række jernbanebroer med i alt 8 (!) spor. Denne lokation er et stykke fra Hamburg-Harburg, men man kan komme dertil med bus 149, 152 og 153. De bedste fotomuligheder er på sydsiden, og det er også den, der er nemmest at komme til med bus. Jernbanebroerne giver en god baggrund. Da man er tæt på sporene, er et objektiv i mellemrådet et godt valg, jeg synes min 28 - 75 mm passer perfekt. Da de fleste tog også kører pænt hurtigt, skal der anvendes en hurtig lukkertid for at undgå slørede billeder (eller der kan laves pan-shot, hvor toget er skarpt, mens baggrunden er sløret). Se kort på Google Maps.

Hamburg-Harburg:
Hamburg-Harburg er en større jernbanestation og knudepunkt i det sydlige Hamburg, og al trafik sydpå kommer gennem Hamburg-Harburg.

Hamburg-Harburg har 3 perroner. Den østlige perron betjenes af spor 1 og 2, og er primært nordgående. Den midterste perron betjenes af spor 3 og 4, og er både syd- og nordgående. Den vestligste perron betjenes af spor 5 og 6 og er både syd- og nordgående. Herudover er der helt mod øst spor 9 og 10, som er gennemkørselsspor for ikke-stoppende passagertog og godstog, og helt mod vest spor 7 og 8, der er godstogsspor.

Det bedste sted at se tog i Hamburg-Harburg er på perronen til spor 6, i nord eller sydenden. Den nordlige ende af perronen er god til at fotografere tog, der kommer fra Niederelbebahn, hvorimod den sydlige ende især er god for nordgående godstog.

Der er også en del godstrafik på de østlige, gennemgående spor (spor 9 og 10), heriblandt godstog til Skandinavien. Det er muligt at fotografere disse fra perronen ved spor 1, det er lidt svært på gund af køreledningsmaster - men det kan lade sig gøre. Da togene på disse gennemgående spor kører igennem pænt hurtigt, skal der bruges en kort lukkertid for at undgå rystelser.

En nem måde at komme til Hamburg-Harburg på er selvfølgelig med tog (....) - men hvis du rejser i bil, er der blandt andet parkeringsmulighed i shoppingcenteret Phoenix Center overfor stationen - og hvis du har familie eller andre med, der ikke deler interessen for jernbaner, kan Phoenix være et godt sted at "parkere" dem.

Meckelfeld:
Meckelfeld ligger lige nord for den store Maschen rangerbanegård, og stationen betjenes af regionaltog. DSet er en meget travl lokation, men de fotografiske muligheder er ikke de bedste, selv om der visse muligheder. Selve perronen kan være en mulighed, men buske og anden beplantning gør at det ikke er ideelt. Ved stationen er der også en bro, men da broen er temmelig trafikeret, kan det være svært at fange tog fra begge retninger. En tredie mulighed er en parkeringsplads lidt syd for stationen, men her er der også beplantning, der er i vejen.

Hamburg Waltershof:
Hamburg Waltershof er et havneområde på Elbens sydside, lige ved A7 motorvejen, og består af de to store containerhavne Waltershof og Burchardkai. Disse containerhavne genererer ganske meget godstrafik, og en stor del af denne trafik er på jernbane. Fra Niederelbebahn går en bane nordpå rangerbanegården Alte Süderelbe og videre op til containerhavnene Waltershof, Burchardkai og Altenwerder samt Hansaport. Banen er en del af Hamburger Hafenbahn, og her kører kun godstog - til gengæld er der mange godstog på grund af havnenens størrelse og trafik.

Et af steder, hvor man kan se denne trafik, er mellem rangerbanegården Alte Süderelbe og Waltershof containerhavn. Det kan umiddelbart være lidt svært at finde, men er faktisk ganske nemt med kollektiv trafik. Tag bus 150 mod AIRBUS/Estebogen eller 250 mod Fischbeker Heideweg. Efter ca. 10 minutters kørsel kører bussen ind i Elbtunnellen, det tager ca. 4 minutter at køre gennem denne, stå af ved første stop efter at være kommet ud af tunnellen. Gå ca. 250 m tilbage ad der hvor bussen kom fra, her går en sti ned til sporområdet.

Buchholz:
Buchholz (an der Nordheide) er den første større station efter Hamburg-Harburg på linien mod Bremen. I Buchholz mødes hovedlinien mod Bremen med en dobbeltsporet godsbane fra godsbanegården Maschen. Udover godstrafik til/fra Bremen og Ruhr-området m.m., er der også en del nord-syd gående godstog, der kører via Buchholz - Rotenburg - Verden - Hannover på grund af kapacitetsproblemer på den direkte linje fra Hamburg-Harburg til Hannover.

At komme omkring:

Den bedste måde at komme rundt på i Hamburg-området er med kollektiv trafik. Hvis du venter til efter kl. 9 om morgenen, kan du bruge en 9-Uhr Tageskarte, der er et dagskort, der gælder fra kl. 9, det gælder til regionaltog, S-bahn, U-bahn, busser og visse færger. Mere info på www.hvv.de.

Udvalgte billeder fra Hamburg-området:

DB Schenker 185 162

DB Schenker 185 162 i Wilhelmsburg, Hamburg (311 kb, åbner i nyt vindue).

DB ICE 401 062

DB ICE 401 062 ved Hamburg Süderelbe (196 kb, åbner i nyt vindue).

ITL 185 598

ITL 185 598 ved Hamburg Süderelbe (216 kb, åbner i nyt vindue).

DB Schenker 145 022

DB Schenker 145 022 med et containertog i Hamburg-Harburg (260 kb, åbner i nyt vindue).

CFL Cargo 185 566

CFL Cargo 185 566 med et nordgående godstog i Hamburg-Harburg på de østlige, "hurtige" spor - timing er kritisk for at tage billedet på det rigtige tidspunkt i forhold til køreledningsmasterne (284 kb, åbner i nyt vindue).

DB Schenker 145 096

DB Schenker 145 096 kører gennem Hamburg-Harburg på de "hurtige", østlige spor (232 kb, åbner i nyt vindue).

DB Schenker 152 132

DB Schenker 152 132 i Meckelfeld set fra broen (350 kb, åbner i nyt vindue).


Hannover-området

Introduktion:

En del jernbanelinjer mødes i Hannover-området, som derved er et knudepunkt for jernbanetrafik.

Jernbanelinier:

I Wunstorf, ca. 21 km vest for Hannover, mødes Bahnstrecke Hannover–Minden, KBS 370, fra Minden og Ruhr med Bahnstrecke Wunstorf–Bremen, KBS 380, fra Bremen og Bremerhaven, og de to fortsætter østpå til Hannover. Fra nord kommer Bahnstrecke Hamburg - Hannover, KBS 110, og videre sydpå går Hannöversche Südbahn, KBS 350, mod Göttingen og Kassel. Mod øst, i retning Berlin, går Bahnstrecke Hannover–Braunschweig, KBS 310.

De fleste godstog bliver ledt udenom Hannover Hbf på Güterumgehungsbahn Hannover, der går syd om Hannover. Godstrafik på nord-syd forbindelsen bliver - så vidt jeg har kunnet gennemskue - ledt via Celle og Lehrhe og herfra videre sydpå. Godstrafik fra vest, det vil især sige Bremen og Bremerhaven, ledes via Seelze og Hannover-Linden og herfra enten sydpå eller østpå.

Passagertog (status sommer 2015):

S-Bahn køres med elektriske togsæt af type BR 424. Regionaltog køres dels af Metronom (strækningerne i retning Hamburg og Göttingen), dels af DB (strækningerne mod øst og vest).

Fjerntog er ICE og traditionelle tog trukket af BR 101 og 120.

Godstog (status sommer 2015):

DB Schenker er den største godsoperatør og anvender typisk serie 140, 145, 151, 152, 155, 185 og 189. Men herudover kan stort set alt tysk trækkraft dukke op foruden udenlandske lokomotiver.

Godstrafikken er blandet, men der er mange containertog og biltog (biltogene skal typisk til eller fra Bremerhaven).

Specifikke lokationer:

Antallet af gode fotolokationer er begrænset, synes jeg, til gengæld er der nogle rigtig gode i mellem. Nedenfor er en beskrivelse af de gode fotolokationer, jeg har været på:

Dedensen/Gümmer:
Dedensen/Gümmer er en S-bahn station vest for Hannover, mellem Wunstorf og Hannover, dette betyder at både trafikken fra Ruhr-området Bahnstrecke Hannover–Minden, KBS 370, og trafikken fra Bremen og Bremerhaven Bahnstrecke Wunstorf–Bremen, KBS 380, kommer igennem her. Så både passagertrafikken og godstrafikken er ret intens. Der er fotomuligheder på selve stationen, men de vil normalt være i modlys. En god fotolokation er syd for banen, der kan nås ved at gå ud på sydsiden af station (Dedensen-siden), og gå til venstre ad den lidt større vej, der er udenfor stationen - den følger banen i ca. 50 m's afstand. Følg vejen, efter at have passeret en sidevej, der går under banen, kommer kort tid efter en lille vej ind til en "Sportsplatz". Vejen ind til sportspladsen går hen langs banen, og her er den gode fotolokation. Fra stationen er der ca. 12-15 minutters gang, afhængig af tempo.

En lille note om stationen Wunstorf - jeg har set en del gode billeder fra Wunstorf, "problemet" med denne lokation er at stationen er ganske stor, og man kan ikke på samme tid se trafikken fra Ruhr, og trafikken fra Bremen - så jeg oplevede at få et glimt at spændende tog, der passerede mod Ruhr, mens jeg stod og så efter tog til/fra Bremen. Her er Dedensen/Gümmer efter min mening en bedre lokation.

Udvalgte billeder fra Hannover-området:

DB Schenker 155 157

DB Schenker 155 157 med et blandet godstog i Dedensen-Gümmer (248 kb, åbner i nyt vindue).


Leipzig-Thekla

Introduktion:

Leipzig-Thekla er en lille station nogle få kilomter fra Leipzig centrum. Jernbanelinien til Eilenburg og Cottbus løber her side om side med godsbanen rundt om Leipzig, Leipziger Güterring.

Jernbanelinier:

Rail map of Leipzig Thekla

På kortet kan du se jernbanelinierne ved Leipzig-Thekla. Fra vest løber både godsbanen og passagerlinien fra Leipzig Hbf parallelt gennem Leipzig-Thekla. Passagertog bruger de to sydlige spor, dette er linien, der fortsætter til Eilenburg og Cottbus. De to nordlige spor er godsbanen, og lige øst for Leipzig-Thekla krydser de på en bro hen over linien til Eilenburg/Cottbus og fortsætter mod sydøst til godsbanegården Leipzig Engelsdorf.

Passagertog (forår 2011):

Leipzig-Thekla betjenes af tog hver time, disse tog er diesel-togsæt, der kører på strækningen mellem Eilenburg og Leipzig Hbf. Herudover er der gennemkørende passagertog til/fra Cottbus, disse er lokomotivtrukne tog med BR 143 eller BR 182 som trækkraft. Både stoppende og gennemkørende passagertog bruger på de to sydlige spor. Hvis passagertog er din primære interesse, så tag til Leipzig Hbf, hvor der er langt mere at se!

Godstog (forår 2011):

Godstog bruger normalt de to nordlige godsspor, disse fører godstogene til og fra godsbanegården Leipzig Engelsdorf. Men godstog kan også anvende linien til Eilenburg/Cottbus, selv om dette ikke er så almindeligt.

Godstrafikken domineres i høj grad af blandede godstog og tankvognstog. Container og intermodale tog ses også, men ikke med samme hyppighed som f.eks. i nord-syd-trafikken langs Rhinen. Omkring 70% af godstogene fremføres af DB Schenker, de øvrige fremføres af forskellige private operatører. BR 155 er en af de mest almindelige lokomotiver, men generelt er der stor variation i trækkraften. Selv om det efterhånden er mange år siden, Tyskland blev genforenet, er der stadig her i dette tidligere østtyske område en relativ stor andel af tidligere østtysk trækkraft; udover BR 155 ses også "Ludmilla"-lokomotiver relativt ofte.

Fotografering:

Det er nemt at få billeder i begge retninger uden generende master og lignende. Men morgen og aften kan modlysbilleder være svære "tricky" på grund af solen, der står lavt over horisonten - men hvis det lykkes, kan det give et flot lys.

Udvalgte billeder fra Leipzig-Thekla:

DB Schenker 185 005

DB Schenker 185 162 i solnedgangen i Leipzig-Thekla (218 kb, åbner i nyt vindue).

DB Schenker 232 635 + DB Schenker 232 693

DB Schenker 232 635 + DB Schenker 232 693 i Leipzig-Thekla (256 kb, åbner i nyt vindue).


Ruhr-området

Introduktion:

Ruhr-området er et af Europas største industriområder og består af en række byer, der mere eller mindre er vokset sammen til en stor region med et befolkningstal på over 5 millioner. Normalt regnes de sydlige byer Düsseldorf og Wuppertal ikke med til Ruhr-området, men i denne beskrivelse har jeg valgt at tage dem med, da de jernbanemæssigt hører med til sammenhængen.

Området har jernbanelinjer på kryds og tværs, og jeg vil ikke beskrive dem alle her. Men meget forenklet former hovedlinjerne et stort F. Den lodrette del af dette F er 2 nord-sydgående hovedlinjer Duisburg - Düsseldorf - Köln. Den ene af disse to hovedlinjer (Bahnstrecke Köln–Duisburg) håndterer primært passagertrafik, og går gennem Duisburg Hbf, Düsseldorf Hbf og Köln Hbf, den anden hovedlinje (Bahnstrecke Troisdorf–Mülheim-Speldorf) ligger lidt længere østpå og bruges til godstrafik, der således ledes udenom bycentrene; denne linje går udenom Duisburg på 4-sporet godsbane, fortsætter ned via Düsseldorf-Rath, og videre ned til den store godsbanegård Köln Gremberg.

Den øverste vandrette del af F-et er strækningerne østpå mod Essen, Bochum og Dortmund, den vigtigste af disse strækninger er Bahnstrecke Witten/Dortmund–Oberhausen/Duisburg.

Den nederste vandrette del af F-et er strækningen fra Düsseldorf via Wuppertal til Hagen.

Udvalgte billeder fra Ruhr-området:

Nord-Süd-Strecke: Gemünden - Würzburg

Introduktion:

Nord-Süd-Strecke er en af de vigtigste jernbanekorridorer for godstog i Tyskland. Hele strækningen går fra Hannover via Göttingen og Gemünden til Würzburg. Denne beskrivelse gælder den relative korte delstrækning fra Gemünden til Würzburg. Parallelt med denne strækning løber en højhastighedsbane Schnellfahrstrecke Hannover–Würzburg, derfor kører der udover de mange godstog kun regionaltog på denne delstrækning.

I den nordlige ende "fødes" linjen af linjerne fra Hamburg og Bremen. Ved Bebra går noget af trafikken af mod Frankfurt

Især syd for Gemünden er godstrafikken intens, da Main-Spessart-Bahn støder til her. Via denne kommer der godstrafik fra Holland-Belgien-Nordfrankrig og Ruhr, der ledes via Rhinen og Mainz.

Udvalgte billeder fra "Nord-syd-korridoren:

Højre Rhin-bred ("Rechte Rheinstrecke") Rüdesheim - Koblenz:

Introduktion:

På strækningen fra Koblenz og sydpå til Rüdesheim/Bingen er der jernbane på begge sider af Rhinen. Dette er beskrivelse af højre side (dvs. østlige side) mellem Rüdesheim og Koblenz. På denne del har Rhinen høje skrænter op til begge sider, og mange små idyliske byer, og der er masser af gode fotolokationer, så denne del af Rhinen er absolut et meget fotogent Rail Hot Spot.

For begge sider gælder, at det er dobbeltsporede, elektrificerede strækninger med ganske meget trafik. Begge sider trafikeres af både passagertog og godstog, men de egentlige højhastighedstog kører på en ny højhastighedsbane mellem Köln og Frankfurt.

Passagertog (sommer 2010):

Passagertogene på strækningen består af regionaltog, men andre typer af persontog kan også forekomme, f.eks. på grund af omdirigering. Regionaltogene er lokomotivtrukne med BR 143 som trækkraft.

Godstog (sommer 2010):

Den højre side bruges primært til godstog, og der er mange godstog, ca. 8-10 tog i timen. Godstrafikken er meget domineret af container- og intermodaltog, og trafikstrømmen i høj grad mellem Italien og Holland og Ruhr-området, dvs. trafik, der skal videre ned gennem Schweiz. En køreplan kan normalt findes på Drehscheibe online.

De fleste godstog fremføres af DB Schenker, typisk med BR 151, BR 155 og BR 185, men andre operatører og lokomotivtyper ses også, blandt andet ERS, SBB og TXL.

Specifikke lokationer:

Der er mange gode lokationer langs den højre Rhin-bred, nedenfor er nævnt blot et lille udpluk.

Kaub: Lige nord for Kaub kan man køre op på en lille "afsats", hvorfra man kan tage gode billeder af sydgående tog. Nordgående tog er dog svære at fange. Koordinater: 50° 5'34" N 7°45'19" Ø.

Lorch: Hvis man kører ind i Lorch, og op forbi stationen, er der lige syd for stationen et godt sted, hvor man kan fange tog i begge retninger. Koordinater: 50° 2'23.69" N 7°48'50.27" E.

Assmannshausen: Fra stationens østlige perron kan man fange tog i begge retninger. Da der er en jernbaneoverskæring lige i nærheden, får man også et varsel, inden der kommer et tog.

Rüdesheim: Her er der rige muligheder - man kan stå på begge sider af sporene, og da der er flere overskæringer, får man også et varsel, inden der kommer et tog.

Udvalgte billeder fra "Rechte Rheinstrecke":

Venstre Rhin-bred ("Linkse Rheinstrecke"):

Introduktion:

Også langs den venstre bred er der mange gode lokationer.

Königsbach: Lidt syd for Koblenz, her er en parkeringsplads, hvor man kan holde ind. Især god til nordgående tog, der kommer rundt i en kurve. Koordinater: 50°18'52" N 7°35'16" E.

Bacharach: Lidt nord for Bacharach, ud for Pfalzgrafenstein, ved færgeoverfarten til Kaub, kan man stå i vejsiden og fange tog. Der er dog en del biltrafik, så helt ideel er denne lokation ikke.

Rheindiebach: Lidt nord for Rheindiebach er der et godt sted, hvor jernbanen har et lille S-sving, og der er gode fotomuligheder for tog i begge retninger. Koordinater: 50° 2'38"N 7°47'10" E.

Udvalgte billeder fra "Linkse Rheinstrecke":

Opdateret 22.08.2015 / copyright Finn Møller
Valid CSS! HTML 5